Forsiden

Høringssvar fra Haugesund kommune

Dato: 30.09.2019

Vedtak i formannskapet 25.09.2019

  1. Formannskapet mener at NVE har lagt frem et godt kunnskapsgrunnlag for dagens og fremtidens vindkraftproduksjon i Norge. Formannskapet støtter vurdering med å ta Haugesund kommune ut av analyseområde 16. Formannskapet mener Haugesund kommune ikke har arealer som egner seg for vindkraftproduksjon på land.

  2. Kommunen på Haugalandet har felles bo- og rekreasjonsområder. Formannskapet ønsker derfor ikke vindkraftutbygging i viktig rekreasjonsområder i nabokommuner.

  3. Formannskapet slutter seg til videre utredninger for vindkraft i sjø