Høringssvar fra Bente Hauge

Dato: 30.09.2019

Med all den kunnskap me har om skadeverknadar vindmølleindustrien fører med seg, kan der ikkje vere mogleg å gje tillatelse til å bygge ut vidare. Det vil vere eit stort svik mot landet og mot vår uerstattelige natur. Motstanden er svært stor i dei berørte områda, og det må takast omsyn til. Demokratiet står for fall om ikkje fleirtalet lenger har makt, og pengar går føre fornuft og kunnskap. Vonar av heile mitt hjarte at avgjerda dykkar er kunnskapsbasert og til det beste for demokratiet, naturen og framtida. Mvh Bente Hauge