Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 304944

Dato: 01.10.2019

Høringssvar

Jeg er bekymret for den utbyggingen av vindkraftverk som nå planlegges. Urørt natur og stillhet er uvurderlige ressurser - jeg ber om at dere tenker dere nøye om. Jeg ser at det er mange områder som berøres. Jeg leser at fugler dør. Jeg leser at det er plast som løsner fra vingene og havner i naturen. Jeg elsker å være i naturen og nyte stillheten - vær så snill - ta vare på naturen.