Forsiden

Høringssvar fra Svein Olsen

Dato: 01.10.2019

Jeg protesterer på det kraftigste mot utbyggingsplaner av vindmøller på land i Norge.

Jeg stiller meg bak innvendingene anført av Motvind og andre interessegrupper mot vindmøller på land.

Svein Olsen