Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 302422

Dato: 01.10.2019

Må ikke bygge ut vindkraftverk overhode.