Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 426443

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft på Haramsøy! Øydelegg naturen, dyrelivet, turismen og kvardagen til øyafolket.