Høringssvar fra Trygve Kvandseth

Dato: 01.10.2019

Hør! Hør! roper innbyggerne i nord og sør:

Vi vil bevare vår fri natur uten forstyrrende vindmølleanlegg

med rotorer som dreper ørn og stegg!

Hit er slike anlegg like velkomne som klegg på en legg!