Forsiden

Høringssvar fra Runhild Kjeldaas

Dato: 01.10.2019

Som innbygger i Kvinnherad kommune er jeg skeptisk til å anlegge vindmøller i området. Fjella i Kvinnherad er viktige områder for friluftsliv og aktivitet i nærområdet. Dersom en anlegger vindmøllepark vil gleden ved slike aktiviteter bli kraftig redusert.

Bygging av vindmøllepark er medfører store urreversible inngrep i naturen. Dette er lite ønskelig. I tillegg kommer evt. ulemper for lokalbefolkning og fugle- og dyrelivet i området. Konsekvensene på lang sikt er for store til aruslike inngrep kan forsvares.