Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 415135

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker ikke vindmøller i Kvinnherad kommune, det ødleggee vår natur. Jeg har sauer som har beiterett i fjellet i Kvinnherad. NEi !! Til vindmøller i Kvinnherad