Høringssvar fra Espen Hammer

Dato: 12.04.2019

Det er en helt feilslått politikk å ødelegge det lille som er igjen av urørt natur i landet.
Det er overhodet ingen mulighet å tilbakeføre naturen etter så store inngrep. Dyreliv blir også hardt berørt av utbyggingen. Rød listede arter blir berørt. Og det virker som om regjering harr tatt på alle skylapper som går ann for å få dette gjennomført.
Og vi som land har overhodet ingen nytte av denne utbyggingen. Vi har jo nok energi i overskuelig framtid.
Når vi ser til andre land, så bygger de ned vindmølleparkene sinde Ref. Danmark og Tyskland.

Om vi ser til Tyskland, så har de bygd ut svært mye vindmøller de siste 20 årene. Har de redusert noe kullkraft etc.? Tvert i mot. Vindkraften er så ustabil, så alle andre kraftkilder må stå standby. Så utbygging har kun medført en økt kraftbruk.

Oppgrader, effektivisert og vedlikehold de vannkraftverk, parker etc. som vi allerede har. Og slutt å ødelegge det lille som er igjen av Norge.

Norge selges i resten av verden som et grønt land, med store urørte områder. Tror ikke mange synes det er spesielt trivelig å tilbringe ferien sin med å se på vindmøller. Fordi dyreliv er det ialfall ikke igjen.
Noen forslag til reiselivsnæringen sin satsing framover? Vindmøllesafari?