Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 450432

Dato: 01.10.2019

NEI TIL LANDBASERT VINDKRAFT !!

Uerstattelig naturinngrep, hva med fuglene, uutholdelig støy / infralyd, ulevelig å være nabo med vindturbiner, hva med dyrene som lever i områdene,

Kapitalister som dekker seg bak grønne tiltak tjener grovt på samme måte som såkalte velferdsprofitører som Støre vil til livs.

Andre tiltak vel så viktige; utbedre eksisterende vannkraft og rett og slett bruke minfre strøm!

det er rett og slett bare trist det vi er vitne til nå