Forsiden

Høringssvar fra Gro-Helen Eiksund

Dato: 02.10.2019

Eg er imot vindkraft med dei føresetnader som ligg til grunn per oktober 2019.