Forsiden

Høringssvar fra Lars Husby

Dato: 07.05.2019

Som privatperson som også er turleder og kursholder for nye turledere for Den Norske Turistforeningen er jeg ganske aktiv bruker av naturen vår. Jeg har vært i vindmølleparker både i inn- og utland, og synes massiv utbygging av vindindustri langs store deler av kysten vår ødelegger naturen. Alle fjell, hauger og åser er Holmenkollåsen og Fløyfjellet for noen - de er ikke bortgjemte og avsides slik det kanskje kan virke om man bare stikker innom på besøk. Politikere og grønne industriherrer som ønsker å rasere så mye natur med visuell støy, lavfrekvent brumming og evig «svusj», «svusj» bør først bygge det de unner andre i nettopp Holmenkollåsen og i Fløyfjellet for å føle på kroppen ulemper og folkets vrede.

Jeg vil påpeke hvor fatalt det vil undergrave respekten for andre statlige reguleringer som snøskuterforbud og finvurderinger av mønehøyde på hytter og hus om Staten selv gir grønt lys for tusenvis av enorme «troll» i naturen vår som støyer og skjemmer og tar nærturen fra folk. Som ved all endringsledelse er det også i klimasaken behov for «a sense og urgency» men selvsagt haster det ikke sånn med å fase ut fossil energi at vi ikke kan vente på teknologi som ikke raserer en natur vi knapt kan sette en prislapp på. Se til Holland og Rotterdam som nå bygger verdens høyeste vindturbin på 260 m - i et INDUSTRIOMRÅDE i Rotterdam.