Forsiden

Høringssvar fra Are Endal Rognes

Dato: 29.09.2019

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft legger opp til massive uopprettelige inngrep i norsk natur som mangler sidestykke i norsk historie. Norge er et unikt land i europeisk og internasjonal sammenheng fordi vi har store sammenhengende naturområder. Disse har til alle tider vært og vil til alle tider være utrolige viktige for oss mennesker fordi de representerer vår naturarv og er en naturlig del av oss. Disse områdene er noe vi kun har til låns og som vi plikter å gi fra oss i minst like god stand til generasjonene som kommer etter oss. Og dette spesielt siden mange land rundt om i verden har endret og ødelagt sin natur slik at de ikke kan oppsøke opprinnelig, urørt eller intakt natur. Siden Norge da fortsatt har en del natur vil de måtte komme hit for å oppsøke den og de opplevelsene den gir.

Når det i tillegg er antydet fra flere hold at all planlagt vindkraft på land i Norge er unødvendig hvis vi oppgraderer allerede eksisterende vannkraftverk kan jeg ikke forstå at dette er nødvendig, uten fra et ønske om å tjene penger på utenlandske investorer. Det er ikke akseptabelt at vår natur skal ødelegges for all framtid for kortvarig profitt. Arbeidsplasser blir det også lite av så det er ikke et ordentlig argument for.

Å ødelegge vår fantastiske natur for å utnytte vindkraft på land i Norge er et feilgrep og får ikke skje.