Forsiden

Høringssvar fra Håkon Rønneberg

Dato: 01.10.2019

All utbygging av vindkraft til lands og til vanns må stanses omgående. Det er en skam for Norge og naturen at denne vederstyggeligheten får lov til å bli bygget. At nve, oed og utbyggere i lag med politikerne får lov til å ødelegge resten av naturen vår er forkastelig. Spesielt når man vet mer og mer hvilke skader dette medfører på dyr, natur og mennesker. Man skal ta vare på natur og klima, men vindkraft er ikke veien å gå. Desverre ser man kun penger. Kraften trenger vi ikke her til lands.

Jeg skjemmes