Høringssvar fra Roger Løver

Dato: 30.09.2019

Utbyggingen av vindkraft som skjer i landet er et brutalt overgrep mot natur, fauna og mennesker som savner sidestykke i historien. Uoverveide, manglende konsekvensanalyser og forhastede beslutninger gjennomsyrer hele utbyggingen, basert på kortsiktig økonomisk gevinst. Utbygging fører til irreversible inngrep i natur. Hvem andre utbyggere kan søke om, og få innvilget tilsvarende inngrep??

All vindkraftutbygging må stanses umiddelbart!