Forsiden

Høringssvar fra Kjartan Bjørnbøle Hegland

Dato: 14.08.2019

Før ein bygger ut vindkraft bør ein heller oppgraderes dei eksisterende vasskraftverka. Ei utbygging vil ødelega den spektakulære naturen vår.