Forsiden

Høringssvar fra Per Ove Pedersen

Dato: 11.09.2019

Vedrørende vindkraftutbygging og av det FN sier om å ta vare på artsmangfoldet, hvordan kan det forsvares at utenlandske utbyggere raserer norsk urørt natur for å kalle dette grønn energi. ( drenerete myrer, ødelagte vann og habitat for rødliste arter m.m). Hva med folkehelsen? Er den ivaretatt med strengeste krav? Støy, skyggekast. Hytter- Hva med dem så har disse vindturbinene i nærhet og med alle dem plager og restriksjoner med bevegelsesfrihet om vinteren som er risikabelt med hensyn til iskast! Verditap. Det er mange så sparer pengene sine i hytter og hjem. Hva med dem? Det blir mange som får redusert verdien og vanskelig for å få solgt hus og hytte ved Vindturbinindustri i nærheten. Konkurranse i forhold til utlandet: Med dyrere strøm, så mister Norge ett viktig fortrinn, pga vi har nå billig strøm. Vindturbiner vil lage mere ustabil og dyrere kraft. Turismen: Den er økende. Hva er det dere tenker på? Folk kommer for å se tilnærmet urørt natur og fjell. Det vil gi ødeleggelser for mange arbeidsplasser med disse turbinene på fjelltopper. Enøktiltak: Start med tiltak og enovastøtte til folket, så dem kan etterisolere og ha varmepumper og planlegg fjernvarme på fremtidige bygg som skoler, industri etc. Oppgrader vannkraften. Det et mange gamle vannturbiner rundt i landet. Og tilslutt. La strømmen være Norsk. Det skulle vel bare mangle.