Forsiden

Høringssvar fra Berit Breistrand

Dato: 04.05.2019

Vindindustri og turbiner må ikke anlegges og bygges i urørt natur. Eventuell vindindustri må legges til eksisterende industriområder der man ikke trenger å fjerne skog eller forstyrre andre arter. Hensyn til natur og artsmangfold må alltid veie tyngst, og vi har allerede bygd ned og industrialisert for store arealer. Hensyn til natur må gå hånd i hånd med klimaproblematikken - vi kan aldri ofre natur for å redde klimaet. Det blir helt feil, og ikke «et grønt» valg. Oppgrader eksisterende vannkraftanlegg for å skaffe mere energi. Energi må som hovedregel produseres i nærheten av der den skal brukes. Vi trenger en urørt og livskraftig natur - «sjela» vår ligger der. Vi trenger urørt natur, vi er en del av naturen. Vi er avhengig av naturen.