Forsiden

Høringssvar fra Martin Kvinnesland

Dato: 18.09.2019

NEI til rassering av norsk natur!

NEI til salg av vannkraften vår til EU!

NEI til skyhøge strømpriser!

NEI til at me (strømkunder) skal subsidiere bygging av ustabile, ineffektive, oljetørste fugledrapsvifter!

NEI til at tyske, britiske og norske investorer skal få utnytte grønne sertifikater for å tjene enorme summer på bekostning av våre nærområder!

NEI til at nevnte investorer skal få flytte nasjonalparkgrenser for å bygge turbiner!

NEI til at norsk politi brukes til å bøtelegge folk som protesterer mot at 'nærturen' deres rasseres!

Nei til å frata sky fugler som hubro og fiskeørn hekke og leveområder med dynamitt og gravemaskiner!

Det er ingenting grønt med dette!

Det handler kun om penger, penger, penger og meir penger på bekostning av norsk natur og dyreliv!

NEI, NEI OG ATTER NEI!