Forsiden

Høringssvar fra Anette

Dato: 02.10.2019

Vi kan ikke ha vindmøller på land i Norge. Naturen ødelegges, insekter og fugler drepes, det er massiv forurensing fra disse vindturbinene med glassfiber som slites av vingene og kastes ut i naturen, det sies ingenting om hvordan vindturbinene skal gjenvinnes etter endt levetid, hva med infralyd og hvordan dette påvirker de som bor i nærheten, hva med iskast, blinkende lys for å være synlige for luftfart, skyggeblink. Hva med livskvalitet, naturglede, naturmangfold? Skal vi virkelig ødelegge landet vårt for dette? Jeg kan ikke fatte at dere kan la dette skje, uten at ALLE konsekvenser kartlegges. Det må være et krav at alle konsekvenser kartlegges og at man også ser på sammenheng mellom områder. Det må være et krav om lokal veto-rett og dette må behandles av Stortinget. Og ikke minst kan må se dette i sammenheng med at det faktisk er mulig å oppgradere eksisterende vannkraftverk