Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 394475

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft på land!

Vi kan ikke rasere vår egen unike natur for å holde andre land med strøm. Fugler og insekter utryddes av vindturbinene, skoger hogges ned, og urørte naturlandskap ødelegges i utbyggingen av vindmøllene. Verden trenger fugleliv, insekter og trær! Mange truede og rødlistede dyrearter er også i fare for total utryddelse av disse utbyggingene. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene. Våtmarker, myr og skog er viktige både som karbonlagre og for å beskytte oss mot flom og tørke.

Vi må finne en bedre, grønner løsning!