Forsiden

Høringssvar fra Nadia Bisevac

Dato: 27.09.2019

Jeg er imot vindkraft da dette er svært skaldelig for natur og dyreliv. Norge har heller ikke behov for det.

Jeg er sterkt imot at Norge skal selges stykkevis for at private selskaper skal kunne berike seg.