Forsiden

Høringssvar fra Ann Helene Jamt Dahl

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker å få protestere mot landbasert vindkraft !