Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 151364

Dato: 07.05.2019

Dette med vi vindkraft utbygging er overhode ikke greit. Det er ikke riktig at norsk natur raseres slik. Et lite paradoks at mål på mål kan ødelegges på slik måte. Ta vare på naturen vår og det biologiske mangfoldet for fremtidige generasjoner.