Høringssvar fra Kristine Kjeldsberg

Dato: 01.10.2019

Urørt natur er mangelvare i Norge og resten av verden. Den er viktig for naturmangfoldet og for folkehelsen. Vindķraftindustri på land er miljøkriminalitet satt i system, og er et unødvendig blindspor på veien til det grønne skiftet. Beslutningstagere må skynde seg langsomt når fossilt brensel skal fases ut, og befolkningens meninger må høres; i dette tilfellet sier folket nei til vindturbiner!! Lytt til folket!