Forsiden

Høringssvar fra Dag Thoralv Hansen

Dato: 01.10.2019

At NVE ønsker en massiv utbygging med vindkraft i Norge er ingen tvil. Når man ser på rammebetingelsen for denne utredningen så er det egentlig skandaløst. I det ene øyeblikket så sier man at store områder kan bygges ut og i samme åndedrag sier de at utbyggingene vil være så små at man ikke faller inn under kravene som stilles til prosessere for slike store utbygginger. Snakk om at norske politikere spiller fallitt her. De blir spist rå av NVE.