Forsiden

Høringssvar fra Nordkraft og Fortum

Dato: 20.09.2019

På vegne av Nordkraft og Fortum er en felles høringsuttalelse til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land vedlagt.

Vedlegg