Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 307911

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft.