Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 652022

Dato: 27.04.2019

Med stadig økende energibehov og en global overgang til fornybare energikilder, trenger vi vindkraft. Høy andel av fornybar energi krever energi fra flere ulike typer kilder, som vind vann og sol, hvis ikke vil strømnettet bli ustabilt.