Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126545

Dato: 24.09.2019

Som innbygger i Norge forventer jeg at norske politikere og norske myndigheter, inkludert NVE og OED, lytter til befolkningen i viktige spørsmål. Massiv utbygging av landbasert vindkraft er uten tvil et slikt viktig spørsmål. Det er nå en overvemdende protest fra tusenvis av enkeltmennesker i dette landet, sannsynligvis et antall som overstiger det samlede antall mennesker som er registrert som medlemmer av politiske partier i Norge. Om myndighetene velger å neglisjere dette engasjementet, slk tilfellet har vært til nå, gjøres en grov feil, ikke bare i saksbehandlingen men også ved at tilliten til våre myndigheter og vår forvaltning svekkes. Som fagmann (jeg er psykolog) ser jeg det også som sannsynlig at helseskadene ved en omfattende utbygging av vølandbaserte vindturbiner etter hvert kommer for en dag. Lavfrekvent støy er eksempelvis ikke trukket inn i vurderingene av søknader, men forskning på dette området tilsier at det er fornyftig med et "føre var"-prinsipp. Jeg reagerer også sterkt på den massive ødeleggelse av uberørt natur den pågående og planlagte utbyggingen medfører. Jeg oppfatter denne ødeleggelsen som helt uforståelig og også unødvendig, siden vi tross alt har gode muligheter til å øke vannbasert kraftproduksjon. - Jeg har alltid vært stolt av Norge som et demokratisk og uavhengig land, men i denne utbyggingen viser myndigheter og popitikere en hodeløs atferd som i navnet er ledd i et grønt skifte, men som i realiteten er et knefall for kynisk kommers. I denne saken skammer jeg meg over Norge.