Høringssvar fra Sissel Trædal

Dato: 01.10.2019

Eg ynskjer ikkje att naturen i mine heimefjell skal raserast av vindmøller! Fjella våre har for stor verdi for mange, på mange måtar og mykje historie som må takast vare på!

Sissel - Masfjording og stolt av mine reine fjell- måtte dei forbli det!