Forsiden

Høringssvar fra Thore Jacob Stavang

Dato: 30.09.2019

Høringssvar til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land!

I Norge står friluftslivet sterkt. Mange vil hevde at friluftslivet er en betydelig del av meningen med livet! Mange mener at friluftslivet skaper balanse i et moderne levesett med mange plikter i arbeid og samfunn ellers. Friluftlivet skape avstand til krav og forventninger, et sted man søker frihet og finner ro. Stillhet. Naturens stillhet er ikke uten lyd, den har naturens egne lyder. Og bare det. De fleste mennesker føler at naturen er stille selv om det sildrer en bekk, om fuglene kvitrer, om det blåser litt, skvulper litt i bølger. Det er en lyd som vi liker. Kanskje fordi den alltid har vært sånn, så lenge vi mennesker har eksistert. Når vi sitter ved vannet, eller i skogen føler vi at veistøy, eller motordur eller lyd fra en byggeplass er forstyrrende. Om den er vedvarende eller om den kommer bare av og til er den forstyrrende og vi ønsker den ikke var der. Å komme seg bort betyr etter hvert å måtte forflytte seg lenger. Lenger bort for å komme seg bort fra alt.. For det er jo snart noe over alt. Eller noen. Flere og flere søker ut i naturen. De mest ettertraktede stedene begynner å bli overbefolket. De urørte stedene færre selv om vi kunne hatt bruk for flere. De urørte stedene blir i all hovedsak færre fordi vi bygger mere. Over alt. Byer, veier, hytter, boliger, industri osv. I starten av 80-tallet da jeg gikk på barneskolen stod det i lærebøkene våre at naturen var under press, at dne var truet. At det stadig minket på uberørt natur. På det som ble kalt villmark. Utbyggingen har aksellerert siden den gang. Og nå som vindkraftindustrien har løpt løpsk er enorme arealer truet. Mange av dem så store at de både ødelegger natur nær mennesker og natur langt borte fra mennesker, i en og sammen vindindustripark. Vi har aldri hatt så lite friluftsområder som nå. Vi har aldri måttet reise så langt for å finne dem og så aksellerer utbyggingen av nature? Hvor skal vi reise nå? Hvor skal vi nå finne ro og fred og veien tilbake til naturen nå. Veldig mange vil måtte finne nye steder å reise. Sorgen over det tapene er enorme. Den er knusende. Avmakten uendelig. Det er mange som føler det slik for hvert vindindustrianlegg som bygges. Naturen og de som er nærmest naturen taper mest, som vanlig. Naturen taper aller mest, som alltid. Mange slags hbitater ødelegges, fugl drepes, eller skades og pines til døde.

Og hva skal vi så gjøre når "denne" runden er over. Blir resten av landet fredet? Eller? Det ser jo ut til at vi blir flere i dette landet, og i Europa. Det ser også ut til at kravet er økonomisk vekst. Hvordan får man til det? Bygge mer? Hvor da. På resten av arealene som ikke er bebygd? Det må ta slutt en dag. Det stopper seg selvsag selv til slutt. Når naturen er så ødelagt og oppstykket at den ikke lenger klarer seg selv..

Det må stoppe nå. Denne planen må erstattes av en verneplan. Vern heller disse områdene. Eller i hvert fall se sammenhengen mellom hvor fugletrekkene går og fred disse områdene. Fred også store nok områder til at man faktisk kan finne kystnære områder hvor man kan se i alle retninger uten å måtte se monstervindindustri. Hvordan blir det å reise med Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes i 2030? Man vil ikke kjenne seg igjen. Skrot denne planen. Gi ikke flere konsesjoner til vindkraft. Trekk tilbake de mest omstridte. Også om de er påstartet. Med snart 10 000 000 000 000 (10 tusen milliarder kroner) på bok har Norge råd til å angre omtrent alle tabbene de har gjort siden 1814, det er kun snakk om politisk vilje!

Vern mere sammenhengende arealer. Gi naturen også fri.

Det finnes så mange grunner for å la være, det finnes så mange gode alternativ. At dette gjøres er uforståelig for alle andre enn de som har gått seg vill i økonomisk jag eller isolerte miljøhensyn. Miljø er mer enn Co2. Co2 er ikke problemet. Som FN's klimapanel sier, tapet av natur og naturmangfold i tillegg til Co2 er problemet. Man løser ikke verdens klimaproblemer med å gjøre om natur til industri.

Det er godt kjent at utbygging skader og at vi ikke trenger dette.

Energien kan erstattes av renovering av vannkraft, utbygging av solenergi i bebygde strøk, energisparing (vi må snart snu, vekst kan ikke fortsette for alltid) Snart er det bare byer, infrastruktur, industriområder, landbruksområder og dyrehager igjen.

Hvordan kom vi hit?!?

Vi må snu nå!