Høringssvar fra Hverdagsliv.no

Dato: 28.09.2019

KRAV: Nasjonal ramme for vindkraft på land må skrinlegges. Tas kravet ikke til følge, må Stortinget behandle rammen.