Høringssvar fra Marcus Johannessen

Dato: 30.09.2019

Sjå vedlagt høyringssvar.

Vedlegg