Forsiden

Høringssvar fra Thomas Alexander Skog

Dato: 30.09.2019

Norge er et land med unik og sårbar natur.

Det blir stadig mindre og mindre igjen av denne urørte villmarken som er helt nødvendig for mange arter.

Tap av biomangfold er det klare tegnet på at vi beveger oss inn i den sjette masseutryddelsen, den første av slike hendelser som i hovedsak er skapt av en av jordens arter.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft vil åpne opp for å beslaglegge store områder med verdifull, uerstattelig natur.

Vindkraftverk har store negative effekter både på mennesker og dyr. De er visuelt forstyrrende. De skaper støyproblemer i form av infralyd, de kan skape lokal forurensning gjennom utslipp av hydraulikkolje, de forurenser gjennom spredning av mikroplast og de dreper fugler, flaggermus og flygende innsekter.

Vindkraft er en ustabil og lite energitett kraftform. Atmosfæriske klimasystemer er ekstremt dynamiske og påvirkelige. Dette er grunnen til at vi i løpet av bare 300 år med utslipp av klimagasser fra fossile energikilder har klart å skape store ubalanser og klimaforandringer. Omfattende bruk av vindkraftverk vil ha direkte innvirkning på balansen i finstemte klimasystemer. Dette vil kunne føre til økte atmosfæriske temperaturgradienter om høsten og våren og dermed mer ødeleggende konsekvenser av klimaforandringene som følge av global oppvarming.

Stortinget må si nei til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.