Forsiden

Høringssvar fra Siri Larsen

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot vindkraft. Naturen omfatter både land og hav, og vi må ta vare på begge deler. Fortsetter vi å bygge ned naturen ødelegger vi vårt livsgrunnlag. FN har slått fast at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Vindindustri har store negative konsekvenser for natur, dyreliv og folkehelse i Norge.