Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 280156

Dato: 26.06.2019

Denne galskapen må stanses!

Ingen nye vindkraft konsesjoner må gis ut og de eksisterende konsesjonene må ettergås!