Forsiden

Høringssvar fra Hilde Merete Øverby

Dato: 29.09.2019

Det er for tidlig å gi konsesjon. Teknologi er for umoden, konsekvenser ikke tilstrekkelig utredet, det foreligger mangler i beslutningsprosesser, uavklart bærekraftig lønnsomhet, lønnsomhet er for begrenset utredet i et samfunnsøkonomisk langsiktig perspektiv ved at konsekvenser og ettervirkninger ikke er tilstrekkelig utredet. Innrømmes i rapport. Oppgradering Vannkraft må utredes først. Verdiskapning for norske skattebetalere må fremkomme. Hvem er investorene? Hvordan fordeles inntekter av våre naturressurser? En slik beslutning med omfattende langtidsvirkning krever folkeavstemning.