Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293142

Dato: 30.09.2019

Vi elsker naturen, åsene, viddene, fjellene - og stillheten der.

Vi er så inderlig takknemlig for naturen vår.

Dette er landet vårt.

Det som skjer nå er kriminelt.

Stopp utbygginga av vindkraft!

Bevar Øyfjellet og Vesterfjellene også for vern om samenes rettigheter til å utøve og opprettholde sin kultur og sitt levebrød med reindrifta.