Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Nyhammer

Dato: 30.09.2019

Eg er sterkt imot vindkraftutbygging på land fordi det vil gje ubotelege skader på naturen vår

Gunnar Nyhammer