Forsiden

Høringssvar fra Bevar Heiane

Dato: 30.09.2019

Vedlagt sender vi høyringfråsegn frå Bevar Heiane i PDF-format

Med helsing

for Bevar Heiane

Fridtjof Jaatun

Sekretær

Vedlegg