Høringssvar fra Anne Jorun Dale

Dato: 30.09.2019

Noreg har gode nok energikilder med dei utbygde vasskraftverka vi allereie har. Urørt natur er allereie ei mangelvare. La naturen overleve.