Forsiden

Høringssvar fra Jørgen B. Mowinckel

Dato: 02.09.2019

Vi må begynne å ta det inn over oss, som mennesker, politikere og forvaltning. Store vindkraftturbiner ødelegger norsk natur. Norsk natur selges på billigsalg. Dyrevern og Økonomiske hensyn kan ikke veie tyngst i forvaltningen av norsk natur, en natur som vi skal etterlate til alle de som skal leve i landet etter oss.

Panen til NVE må legges bort. Det bør ikke bygges et eneste anlegg og påbegynt anleggene bør stanses nå!!

De eksisterende vannkraftanleggene bør oppgraderes og videre:

- en plan for utbygging av vindkraft til sjøs

- en plan for utnyttinig av solkraft, som omfatter både virksomheter (herunder stat og kommune) og private husholdninger

- en plan for forsterket innsats på andre områder som energiøkonomisering.

Mvh

Jørgen B. Mowinckel

5918 Frekhaug