Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364828

Dato: 01.10.2019

Jeg er i mot meir vindkraftutbygging på land