Forsiden

Høringssvar fra Lena Karin Rørvik

Dato: 30.09.2019

Vindturbiner er produsert med materialer som er skadelige for miljøet (b.l.a. epoksy og glassfiber). Transporten er forurensende. De krever enorme arealer, dreper innsekter (eks. 1200 tonn i året i Tyskland), fuger (eks 100 ørner, 200 lilyper i Smøla - i tillegg til alle andre fugler), skader områder for dyr og mennesker.

De avgir store mengder giftig mikroplast ved slitasje og har i strøk med regn og snø vesentlig kortere levetid enn antatt. De er fulle av olje som vil lekke. De kan ikke resirkuleres og blir gravd ned -noe som gir enda mer forurensning.

De menneskene som får vindmøller i sitt område lider store tap. Unge mennesker vil ikke bosette seg der. Deres eiendommer vil lide store verditap. De blir utsatt for støy og infralyd, skyggekast og blinkende lys. De blir syke. Dette er å utsette befolkningen for vold økonomisk, psykisk og helsemessig. Ingen vil bosette seg i disse områdene i fremtiden. De som kan vil flytte. De andre sitter igjen med hus, lån og verditap. Fanget i støy døgnet rundt. På sikt vil disse områdene bli avfolket.

Det blir i dag bygget høyere, videre turbiner som beslaglegger større arealer enn innvilget. Dette gjøres i dag ukritisk.

Det mest miljømessige vi kan gjøre i dag er å ivareta den uberørte naturen. Det er vår plikt. Noe annet er brudd på en rekke norske lover.

Det er nå på tide å endre skatteregler slik at vannkraftverkene ruster opp sine anlegg og nett. Det er her lederne av landet bør gjøre sin innsats. Bruk alle subsidier som vindkraft i dag får til å ruste nett og vannkraft.

Det er i dag for liten kunnskap blandt politikere i Norge om hvor skadelig vindkraftverk er for fauna, innsekter, fugler, dyr og mennesker. Vi er ikke maskiner, vi er av kjøtt, blod og følelser. Vi er ingenting uten naturen. Den gir oss alt og vi er en del av den.

Ikke ødelegg Norge, ikke ødelegg bygdene, ikke ødelegg nordmenn og ikke ødelegg naturen. Stopp utbyggengen av vindkraftturbiner.

Med vennlig hilsen

Lena Rørvik, Valderøy