Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 339148

Dato: 01.10.2019

Ingen vindkraft i norsk natur takk.