Høringssvar fra Joakim Hafeld

Dato: 01.10.2019

Jeg sier nei til landbasert vindkraft. Landbasert vind er ikke forenelig med vår naturarv. Vindkraft på land er et svik mot de som kommer etter oss.