Forsiden

Høringssvar fra Kjetil Magnussen

Dato: 20.09.2019

Som ivrig bruker av naturen i Gulen og Nordhordland mener jeg at alle planer og ønsker om vindkraft utbygging må øyeblikkelig stoppes.

Gulen og Nordhordaland er et meget viktig natur og rekreasjonsområde for fastboende og for tilreisende fra store deler av Sogn og Fjordane, Hordaland og Bergen. Naturen vil bli ødelagt for alltid, dyre og fuglelivet vil bli fattigere og mange boliger og fritidsboliger vil få kraftig redusert verdi.

Vi må ta vare på det som er igjen av urørt natur i Norge , så de kommende generasjoner kan ta del i den gleden og nytten folkehelsen har av uberørt natur.

At Norge har i det hele tatt har bygget ut vindindustri er fullstendig galskap når vi har overskudd og eksport av vannkraft. No må ansvarlige myndigheter ta ansvar og ikke lå seg påvirke av utbyggere som kun tenker profit.

Nei til vindindustri og rasering av Gulen, Nordhordland og Norge.