Forsiden

Høringssvar fra Lasse Glømmen

Dato: 29.09.2019

Tilsvar til "forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land":

Som klatrer er jeg ofte i fjellområdene rundt Kvinnherad. En vindkraftutbygging i denne "indrefileten" av Norsk fjell vil være et stort tap for regionen.

Fjellene i Sunnhordaland inneholder store områder med lite tilrettelagt klatring, av svært god kvalitet. Fjellene i dette området blir hyppig besøkt av både klatrere og fotturister nettopp på grunn av den uberørte karakteren området innehar. En vindkraftutbygging, med tilhørende anleggsvei vil ødelegge områdets særpreg i uoverskuelig fremtid og bør unngås!

Stiller meg forøvrig bak høringssvaret til Norsk Tindeklub og henviser til dette for gode innspill til videre arbeid i denne saken.